Bài giảng Online

Nếu bạn có một kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực nào đó, bạn có thể đưa kiến thức của mình thành một hình thức có thể dạy Online (Video, Ebook,…). Việc này vừa giúp bạn trau dồi thêm chuyên môn và tạo thêm cho bạn doanh thu. Theo thời gian, khi mà số lượng bài giảng của bạn lớn và chất lượng bạn có thể tạo đĩa DVD bán hay sử dụng một số hình thức Online khác.